วันพุธ, ตุลาคม 16, 2019
สถาบันการศึกษา โรงเรียน ติวเตอร์ กวดวิชา มหาวิทยาลับ

แนวทางการทำรายงานเบื้องต้น และวิธีการทั้งหมด ห้ามพลาด!

ถ้าให้พูดถึงเรื่องการทำรายงาน บางท่านอาจจะคิดว่าจ้าง รับทำรายงานดีกว่าไม่อยากเสียเวลาไปกำการทำรายงานแต่ถ้าเราไม่ลองทำรายงานเองเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่ามันทำไม่ยากเพียงแค่ท่านทำในสิ่งที่เรากำลังจะมาบอกทุกท่านต่อไปนี้เพราะการทำรายงานนั้นถ้าท่านรู้ขั้นตอนในการทำบอกเลยว่าง่ายกว่าที่คุณคิดแถมยังได้รับความรู้จากการค้นหาข้อมูลเพื่อมาทำรายงานอีก เพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะทำรายงานเองบ้างอย่างจ้างทำเพียงอย่างเดียวเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้า

แนวทางการเขียนรายงาน

ส่วนประกอบของรายงานทางวิชาการ มีลักษณะ ดังนี้

1.องค์ประกอบของการทำรายงาน

หน้าปก (ปกนอก)

หน้าชื่อเรื่อง (ปกใน)

คำนำ (กิตติกรรมประกาศ)

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพประกอบ

2.องค์ประกอบตอนกลาง (ส่วนสำคัญที่สุดของรายงาน)

การทำรายงานทางวิชาการมาตรฐานจะมี 5 บท ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 เอกสารและรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา

บทที่ 4 ผลการศึกษา

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

และนอกจากก็ยังจะมีส่วนประกอบ ที่สำคัญของเนื้อเรื่อง นั้นก็คือ การอ้างอินที่มาจากการศึกษาค้นคว้าแบบเชิงอรรถท้ายหน้า หรืออ้างอิงระหว่างเนื้อหา จะต้องมีนามปี ประกอบอยู่ด้วย แผนภูมิ ภาพประกอบ ข้อมูลสารสนเทศตารางประกอบ

หลักในการใช้ภาษาในการทำรายงาน

เป็นงานเขียนที่ค่อนข้างเป็นทางการ

มีการให้ความรู้มากกว่าเรียงความทั่วไป

ใช้ภาษาเขียนถูกต้องตามหลักวิชาการ

ไม่จำเป็นต้องใช้สำนวนโวหารให้ไพเราะเพราะไม่ใช่งานประพันธ์

ไม่ใช้ถ้อยคำที่มีความหมายหลายประการ

มีความกระชับในเนื้อหาตามปกติ

มีหลักฐานตามข้อเท็จจริง

ควรหลีกเลี่ยงไม่ไม่ควรใช้ภาษาพูด ศัพท์แสลง

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษท้องถิ่น

การสะกดตัวการันต์ที่ถูกต้องตามพจนาณุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ใช้คำที่สุภาพและถูกต้อง คำราชาศัพท์ คำที่ใช้กับภิกษุ ให้ถูกต้อง

ควรเลือกใช้ภาษาสามัญที่เข้าใจง่าย

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ เช่น

สไลด์ เปลี่ยนใช้ ภาพเลื่อน ให้ถูกต้องตามศัพท์บัญญัติ

ตรรกวิทยา (Logic) มีวงเล็บภาษาอังกฤษต่อท้าย

ไม่ควรใช้ ศธ. หรือเขียนย่อว่า กระทรวงศึกษา ฯ แทน ” กระทรวงศึกษาธิการ ”

ไม่ควรใช้ ร.ร. แทน โรงเรียน ยกเว้นกรณีที่นิยมใช้แบบย่อ กันแพร่หลายแล้ว เช่น พ.ศ. ส่วนคำที่เป็นชื่อเฉพาะ ให้เขียน

กับ ใช้กับสิ่งของหรือคนที่ทำกริยาเดียวกัน เช่น ครูกับนักเรียนอ่านเอกสาร เด็กเล่นกับผู้ใหญ่ แด่ ต่อ ใช้กับกริยา ให้ รับ บอก ถวาย ต่อบุคคลที่สมควร เช่น กล่าวรายงานต่อประธานถวายของแด่พระสงฆ์ แก่ ใช้เช่นเดียวกับ แด่ ต่อ แต่ใช้กับบุคคลทั่วไป เช่น พระราชทานแก่ ให้แก่ บอกแก่แจ้งแก่เขียนเนื้อหาให้แจ่มแจ้งชัดเจน มีการเน้น เนื้อหาที่สำคัญ โดยใช้ คำ วลี และข้อความที่สำคัญ ขึ้นต้นประโยค หรือจบ

การรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนรายงาน

ข้อมูลเอกสาร เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปเอกสาร และหลักฐานต่างๆ เป็นข้อมูลที่มีผู้ค้นคว้าและบันทึกไว้แล้ว โดยทั่วไปหนังสือแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หนังสืออ้างอิง และหนังสือประเภททั่วไป ฉะนั้นการทำรายงานเองซึ่งมีความที่เข้าใจยาก ต้องทำตามหลัก สนใจจ้างหรือว่าจ้างผู้ที่รับทำรายงานก็จะสบายไม่น้อยดีกว่าทำเอง รวดเร็วทันใจ ราคาถูกอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top